Minirenseanlegg

Vi tar jobben med minirenseanlegg fra prosjektering til ferdigattest.

Vi installerer
Minirenseanlegg

Vår ekspertise dekker alt fra småskalaprosjekter til omfattende utviklinger.
Utslipp fra gamle infiltrasjonssystemer og slamavskillere kan forårsake forurensning av grunnvannet og nærliggende vannveier. Dette kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr som bruker dette vannet, samt skade på økosystemer.
Rensing av avløpsvann er viktig for å beskytte miljøet ved å forhindre forurensning av vannveier og skade på økosystemer. Det bidrar også til å opprettholde folkehelsen ved å fjerne sykdomsfremkallende bakterier og virus fra avløpsvannet.
I tillegg reduserer rensing av avløpsvann utslipp av næringsstoffer som nitrogen og fosfor, som kan forårsake algeoppblomstring og oksygenmangel i vannveiene. Til slutt, å rense avløpsvann bidrar til å opprettholde et balansert økosystem og kan bidra til å regulere klimaendringer.

Slik løser vi prosjektet:

Om ønskelig så tar vi ansvar for hele prosessen med installasjonen av minirenseanlegget, fra prosjektering til ferdigstillelse. Vårt team starter med grundig planlegging og design for å sikre at anlegget passer perfekt til dine behov og omgivelser. Deretter tar vi oss av all nødvendig tillatelses- og godkjenningsprosesser for å sikre overholdelse av forskrifter og standarder. Under selve installasjonen håndterer vi alt fra gravearbeid til tilkobling av rør og elektriske komponenter, og sørger for at alt utføres på en trygg og effektiv måte..
Minirenseanlegg finnes i forskjellige størrelser. Valg av anlegg avhenger av bruk og behov for din bolig. Minirenseanlegget må tilpasses til vannveien og avløpsretning fra infiltrasjon.
Tank for enebolig/hytte
Rørgrøft frem til renseanlegg
Infiltrasjonstuneller montert

Komplett anlegg installert før overfylling

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg finnes i forskjellige størrelser. Valg av anlegg avhenger av bruk og behov for din bolig. Minirenseanlegget må tilpasses til vannveien og avløpsretning fra infiltrasjon.
TA KONTAKT
Garthe GrøntAnlegg AS ble stiftet i 2005. Virksomheten er lokalisert ca 6 km fra Risør sentrum. 

Vi tar oppdraget fra planlegging og prosjektering til ferdig utførelse med fokus på kvalitet og håndverk.
© Copyright 2024  - All Rights Reserved - Built by OIKO
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram