Miljøprofil

GARTHE GRØNTANLEGG AS

Miljøprofil

GARTHE GRØNTANLEGG AS
Vi ble 10.mars 2021 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Dette er vi selvsagt stolte av. Dette innebærer for oss en økt fokusering på miljø og bærekraft i den daglige driften. Gjennom denne prosessen har vi fått en grundig gjennomgang av interne og eksterne forhold som må jobbes med for å forbedre våre miljøprestasjoner. Med denne sertifiseringen forplikter vi oss til å jobbe systematisk med HMS.

En årlig innrapportering skal vise til en aktiv og bevisst holdning til indre og ytre miljø. Vi tror og håper våre kunder setter pris på dette og foretrekker å velge kvalitet og gode løsninger.
• Godt arbeidsmiljø
• Sikre og trygge arbeidsplasser
• Trygg og solid økonomi
• Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
• Reduksjon i utslipp
• Kutt i bruk av plantevernmidler og benytte alternative metoder
• Investere i ny teknologi for mer effektive arbeidsmetoder
• Jobbe for å ivareta biologisk mangfold
• Fornyelse av utslippsreduserende maskin- og bilpark
• Etterleve de lover, forskrifter og standarder for vår virksomhet
• Påvirke samarbeidspartnere til å kunne bli en Miljøfyrtårnbedrift
• Gjenbruk av masser og byggemateriell
• Valg av gode og holdbare løsninger som gir lang levetid

Visjon

Garthe GrøntAnlegg er en ledende leverandør av anleggsgartnertjenester i vårt lokalmiljø. Garthe GrøntAnlegg skal ha fokus på miljøet og benytter kun godkjente arbeidsmetoder og prosesser som tar hensyn til miljøet.

Miljøambisjon

• Garthe GrøntAnlegg skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø.
• Våre produkter og tjenester skal til en hver tid være uten risiko og trygge for kunder og omgivelsene. Vi skal så langt som mulig ikke negativt påvirke det ytre miljøet.
• Garthe GrøntAnlegg utvikler sine produkter, arbeidsmetoder og tjenester aktivt for å redusere risiko.
• Vårt mål er at utgifter til miljøarbeidet ikke skal være avgjørende for vårt engasjement.
Miljøarbeidet skal prioriteres på lik linje med operasjonell drift, service og økonomi og vi skal integrere miljø & klima i planleggingen av vår daglige drift.

Miljøfyrtårnsertifisering

Garthe GrøntAnlegg har valgt å sertifisere seg som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårnsertifisering gir oss et overblikk og en “egenkontroll” for vårt arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø. Årlig rapportering, resertifisering hvert fjerde år og en forpliktelse til forbedring gjør oss stadig bedre. Miljøfyrtårnsertifisering er en frivillig ordning.
Garthe GrøntAnlegg AS ble stiftet i 2005. Virksomheten er lokalisert ca 6 km fra Risør sentrum. 

Vi tar oppdraget fra planlegging og prosjektering til ferdig utførelse med fokus på kvalitet og håndverk.
© Copyright 2024  - All Rights Reserved - Built by OIKO
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram