Grunnarbeid

 Vi bygger fundamenteringer for veier og plasser. Kabelgrøfter, VA-grøfter og dreneringsarbeider.

Vi bygger fundamenteringer for veier og plasser.

Vi utfører ulike typer grunnarbeid. Vi bygger fundamenteringer for veier og plasser. Kabelgrøfter, VA-grøfter og dreneringsarbeider.
Vi bygger fundamenteringer for veier og plasser. Med vår erfaring og kompetanse sikrer vi solide og holdbare løsninger som tåler belastningen fra trafikk og værforhold. I tillegg til fundamentering utfører vi også arbeider med kabelgrøfter, VA-grøfter og dreneringssystemer.
Når det gjelder kabelgrøfter, sørger vi for trygg og effektiv legging av kabler, noe som er essensielt for moderne infrastruktur. Våre VA-grøfter er spesielt utformet for å håndtere vann- og avløpssystemer, og dermed sikre pålitelig vannforsyning og effektiv avløpshåndtering. Vi tilbyr også dreneringsarbeider for å holde eiendommer tørre og skadefrie.
Ved å lede vann bort fra kritiske områder forhindrer vi oversvømmelser og skader. Uansett om du trenger fundamentering, grøfter eller drenering, kan du stole på at vi leverer løsninger av høy kvalitet, skreddersydd til dine spesifikke behov og lokale forhold. La oss hjelpe deg med å bygge en trygg og effektiv infrastruktur.

Maskinpark

Vi har en moderne utstyrspark som passer til det meste. Maskinparken vår består av traktor, gravemaskiner fra 1,5 tonn til 15 tonn, hjullastere og dumper.

Vi har masse spesialverktøy og maskiner for stein og grunnarbeider.

Vei og tomter

Vi utfører omfattende grunnarbeider for både veier og tomter, og sikrer dermed et solid fundament for alle typer byggeprosjekter.

Betongarbeider

Vi utfører betongarbeider for brygger, støttemurer, garasjesåler, betongdekker som fundament til skifer og trapper.

Vi bruker betong i mye mange av våre steinkonstruksjoner som kantstein, murer og trapper.
Garthe GrøntAnlegg AS ble stiftet i 2005. Virksomheten er lokalisert ca 6 km fra Risør sentrum. 

Vi tar oppdraget fra planlegging og prosjektering til ferdig utførelse med fokus på kvalitet og håndverk.
© Copyright 2024  - All Rights Reserved - Built by OIKO
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram