Hollenderhagen Risør

På oppdrag for Risør kommune bygger vi ny hage i Hollenderhagen i Havnegata i Risør. Oppgraderingen består av full rensk av hele hagen. Oppføring av naturstein til amfi og helledekker med natursteinsheller. Her er vektlagt å ivareta eksisterende terreng og beplantning pga arkeologiske begrensninger, samt å ta vare på særpreget til hagen. Det er brukt naturstein som byggematerialer som også preger byen andre steder. Oppstart midten av september 2019. Ferdigplen lagt i januar 2020 utrolig nok. Hagen åpnes for bruk våren 2020.

Read more

Flisvika byggetrinn 2

Utomhusarbeider på Flisvika brygge byggetrinn ble påbegynt sein vinter i 2019 og ferdigstilt juli 2019. Arbeidene består av hellelegging på terrasser, balkonger og fellearealer. Beplanting, kantstein, ferdigplen. Byggetrinn 2 vare en videreføring av stil og materialbruk ifra Flisvika brygge byggetrinn 1

Read more

Flisvika brygge

[Utomhusarbeider på Flisvika brygge ble påbegynt sein vinter i 2018 og ferdigstilt juli 2018. Arbeidene består av hellelegging på terrasser, balkonger og fellearealer. Bygging blomsterkasser, beplanting, kantstein, noe betongmurer, ferdigplen. Nesten 3000m2 med betongheller gikk på med til prosjektet.

Read more

Frydenborg barnehage

På oppdrag for Frydenborg banehage har vi oppgradert hele uteområdet til barnehagen. Uteområdet gikk fra en åpen gresslette til et spennende uteområde med mange aktiviteter. Vi har prosjektert hele uteområdet. Vi har bygget amfi i granitt, klatrevegg, sykkegarasje, trebro, lekehus, vannlek, liten fotballbane med kunstgress, gjerder, porter og sykkebane. Gangarealer er lagt med betongheller. Uteområdet i barnehagen har fått seg et skikkelig løft. Arbeidene ferdigstilt sommeren 2017. Vi gratulerer Frydenborg barnehage med nytt uteområde!

Read more

Frydendal og Risør kirkegård

På oppdrag for Risør kirkelige Fellesråd og Risør kommune har vi utført drenering og oppfylling av Frydendal kirkegård. På begge kirkegårdene har vi bygget minnelund. Terrenget er oppgradert med nye gangveier, brosteinarealer, sitteplasser og vannposter. Vi har montert smijernsrekkverk, beplantet busker og trær, og lagt ferdigplen på arealene. Det er totalt demontert og satt tilbake ca 260 gravstøtter på kirkegårdene. Det er påfylt ca 3500m2 med drenerende masser for å bedre forholdene på kirkegården på Frydendal. Arbeidene ble ferdigstilt våren 2017.     Bilder fra arbeidene

Read more

Risørveien nye gang og sykkelvei

I tidlig vår 2016 begynte vi arbeider med oppsetting av flettverksgjerder på alle skjæringer, samt kantsteinsetting  og brostein i rabatter og busslommer. Vi har bygget tørrmurt natursteinsmur ved kulverten i Trondalen.  Arbeidene er på oppdrag for Knut Haugsjå as og Byggherre er Statens Vegvesen. Veistrekningen er ca 2km og går ifra Østebø til Frydendal. Gang og sykkestien hadde offisiell åpning 23.august 2016.   Bildet ifra åpning av Risørveien. Foto: Tore Myrberg http://www.irisør.no/2016/08/23/gir-bade-kunnskap/

Read more

Tjenna parkering

På oppdrag for Risør kommune vant vi anbudet med å bygge opp Tjenna parkering. Arbeidene ble gjennomført på ca 3 mnd byggetid. Arbeidene besto i opptaking av alt av asfalt, kantstein og rør i grunnen. Nye rør og overvannskummer ble lagt. Grunnen ble forsterket med genonett og lettfylling med Glasopor. Kantstein ble resatt og nytt dobbelt lag med asfalt. Overtagelse ble høytidelig åpnet med ordfører Per Kristian Lunden.

Read more

Hasdalparken

Hasdalparken ble prosjektert av Garthe GrøntAnlegg as. Parken ble 3D tegnet for best mulig visualisering av valgte løsninger. Arbeidene ble utført før sommeren 2014. Parken har begrenset plass og derfor utfordrende å plassere de ulike aktiviteter inne på området. Parken inneholder romslig sitteplass med grill, benker plassert rundt i parken og maxisjakk. Bordtennisbord, klatrestativ, huske, vippe, karusell, sklie, sandkasse, 8x12m fotball og basketbane. Vi gratulerer Risør med ny lekeplass midt i sentrum

Read more

Søndeled torg

Søndeled torg ble prosjektert og 3D tegnet av Garthe GrøntAnlegg as. Arbeidene utført høsten 2014. Arbeidene består av grunnarbeid med noe masseutskifting, kabel og VA grøfter, opparbeidelse av nytt opphøyd torg med maskinlagt kjøresterke gangbaneheller. Området ble også oppgradert med trebeplatning og lysmaster langs sjøkanten og inne rundt torget.    

Read more