Vi kan påta oss følgende arbeider

Beskjæring
Beskjæringen utføres fagmessig og til riktig tid. Busker og trær har ulik vekstform og blomstringstid, og beskjæringen skal skje til forskjellige tider av året.

Jordforbedring
Vi foretar gjødsel og pH-målinger. Analyser av jordstrukturen. Planter har forskjellig behov for næring, og stiller ulike krav til jord og jordstruktur.

Planting
Vi planter blomsterkrukker, plantekasser, balkongkasser. Vi velger riktig plante til riktig plass.

Renhold
Renhold av plenarealer. Feiing og spyling av sitteplasser og parkeringsplasser.

Ugressbekjempelse
Mekanisk og kjemisk fjerning av ugress i plantebed og skråninger.

Plantevern
Kjemisk behandling mot sopp og skadedyr. Våre fagarbeidere har autorisasjon for bruk av plantevernmidler. Vi tenker miljø og benytter metoder for å skåne vår økologisk verdifulle fauna.

Plenarbeider
Klipping, kantklipping, plenlufting og mosefjerning. Vi har en velutstyrt maskinpark og utfører jobben effektivt og fagmessig.

Vinterklargjøring
Vi klargjør plantene for vinteren. Tildekking av roser, oppstøtting og kontroll av busker og trær, og annet arbeid som er nødvendig for planter i grøntanlegget før vinteren.

Uterommet i din hage

Et uterom består av levende vekster, trær og busker. Planter er avhengig av stell og vedlikehold for at de skal trives, blomstre og vokse. Et riktig stell og vedlikehold i det grønne uterom er derfor viktig.

Vi tilbyr derfor våre kunder et komplett vedlikehold av deres grøntanlegg for at planter og blomster skal trives år etter år.

Våre gartnere og anleggsgartnere utfører alt innen stell og vedlikehold i park og hage for private, borettslag og bedrifter.

Hvorfor fast vedlikehold?

• Du sparer tid ved planlegging, innkjøp og administrasjon.

• Du får tid til å bruke og nyte uterommet. 

• Utearealene fremstår positivt for omgivelsene.

• Arbeidet blir fagmessig utført av fagfolk. 

• Arbeidet blir utført til rett tid på året.

• Du får mulighet til råd, veiledning og kontroll av grøntanlegget.

– Du får økonomi- og opplevelsesverdien igjen for investeringen som er gjort ved opparbeidelse av ditt grøntanlegg.