Vi bygger hager, gårdsplasser og parkanlegg. Gatefornyelse, veianlegg og møterom for alle. Vi utfører alt fra mindre arbeider til større prosjekter. Vi påtar oss oppdrag ifra planlegging til utførelse av grunnarbeider frem til det ferdige resultat.

Vi utfører arbeider som:

• Belegningsstein, brostein og heller for gårdsplasser, uterom og sitteplasser
• Skiferbelegg og forblendinger for terrasser, trapper, gangveier og sitteplasser
• Natursteinsmurer tørrmurt og betongstøpte
• Kantstein av granitt- og betongstein for plantebed og rabatter
• Beplantninger av trær, busker og stauder i for privathager og offentlige
• Ferdigplen og såing av plen
• Forskaling og støpearbeider av trapper, murer og brygger
• Brygger i naturstein og betong
• Mindre tømrerarbeider som levegger, terrasser og utestuer
• Lekeplasser for fellesområder, skoler og barnehager