Nyanlegg

Vi bygger hager, gårdsplasser og parkanlegg, gatefornyelse, veianlegg og møterom. Vi utfører alt fra mindre arbeider til større prosjekter

• Belegningsstein, brostein for gårdsplasser og uterom
• Skiferbelegg og forblendinger for terrasser og trapper
• Natursteinsmurer tørrmurt og betongstøpte
• Kantstein av granitt- og betongstein
• Beplantninger av trær, busker og stauder
• Ferdigplen og sådd plen
• Forskaling og betongarbeider
• Brygger i naturstein og betong
• Lekeplasser

Grunnarbeid og riving

Vi påtar oss riveoppdrag av hus, hytter etc. Vi utfører grunnarbeider som drenering, sanering og utskifting av VA-anlegg, fundamenteringer for bygg og gårdsplasser.

Vedlikehold og skjøtsel

Et uterom består av levende vekster, trær og busker. Planter er avhengig av stell og vedlikehold for at de skal trives, blomstre og vokse. Et riktig stell og vedlikehold av grøntanlegget er avgjørende for at dette skal se flott ut år etter år.

Vi tilbyr derfor våre kunder et komplett vedlikehold av deres grøntanlegg for at planter og blomster skal trives år etter år.

• Beskjæring av trær, busker, roser
• Plenklipp
• Jordforbedring med gjødsling, kalking og barking
• Ugressbekjempelse
• Plantevern mot skadegjørere

Brøyting og strøing

Vi påtar oss oppdrag i Risør omegn brøyteoppdrag for private ,borettslag og bedrifter.