Nyanlegg

Vi bygger hager, gårdsplasser og parkanlegg, gatefornyelse, veianlegg og møterom. Vi utfører alt fra mindre arbeider til større prosjekter

• Belegningsstein, brostein for gårdsplasser og uterom

• Skiferbelegg og forblendinger for terrasser og trapper

• Natursteinsmurer tørrmurt og betongstøpte

• Kantstein av granitt- og betongstein

• Beplantninger av trær, busker og stauder

• Ferdigplen og sådd plen

• Forskaling og betongarbeider

• Brygger i naturstein og betong

• Lekeplasser

 

Grunnarbeid og riving

  • Vi påtar oss riveoppdrag av hus, hytter etc. Vi utfører grunnarbeider som drenering, sanering og utskifting av VA-anlegg, fundamenteringer for bygg og gårdsplasser.

 

Vedlikehold og skjøtsel

  • Plenklipp
  • Jordforbedring med gjødsling, kalking og barking
  • Ugressbekjempelse
  • Plantevern mot skadegjørere

Brøyting og strøing

Vi påtar oss oppdrag i Risør omegn brøyteoppdrag for private ,borettslag og bedrifter