teletiner

Teletiner

Vi har teletiner som kan tine inntil 200m2 om gangen. Inntil 40cm dybde pr døgn avhengig av massetype. Et miljøvennlig alternativ til tradisjonelle metoder.

– Tining av grunn for kabel og VA grøfter.

– Tining av grunn før støp av grunnmur etc.

– Forvarming og frostsikring ved betongstøp for dekkestøp og forskaling.

– Tining av grunn ved lekkasjer der arbeider er aboslutt nødvendig å få utbedret.

– Maskin er stillegående og har lavt forbruk av diesel. Trenger kun strøm til sirkulasjonspumpe.

– Muliggjør arbeider vinterstid.

Vi leier denne ut med opprigging og nedrigging.

Ta kontakt med oss for pris og avtale