Referanser offentlige anlegg

 • Frydendal og Risør kirkegård
 • Risør GS veg
  • Oppdragsgiver: Knut Haugsjå as, Byggherre: Statens Vegvesen
  • Sikringsgjerder, kantstein, brostein og natursteinsmur Se bilder fra prosjektet
  • kulvert
 • Tangen VA
  • Oppdragsgiver: Kjell Gilje as, Bygherre: Risør kommune
  • Kantsteinsetting, brostein, reparasjonarbeider brygger og natursteinsdekker. Se bilder fra prosjektet
  • Anders og Sebastian setter kantstein
 • Søndeled torg
  • Oppdragsgiver: Søndeled bygg as, Byggherre: Risør kommune
  • Prosjektering, grunnarbeid og full opparbeidelse av nytt torg. Se bilder fra prosjektet
  • Legging gangbaneheller
 • Hasdalparken lekeplass
 • Tjenna parkering
  • Oppdragsgiver og byggherre: Risør kommune
  • Riving av gammel asfaltbelegg, nye overvannskummer og rør, oppfylling med glasopor lettfylling, opparbeidelse kanter og nytt asfaltbelegg. Se bilder fra prosjektet
  • Utlegging av glasopor som lettfylling
 • Sagjordet lekeplass
  • Oppdragsgiver og byggherre: Risør kommune
  • Grunnarbeid og full opparbeidelse av lekeplass, beleggningsstein, gabioner, beplantning

 

 

 

 

 • Brokelandsheia infrastruktur
  • Oppdragsgiver: Knut Haugsjå as, Byggherre: Gjerstad kommune
  • Kanter, belegg, beplantning, slisserenne, kabelgrøfter
 • Siritun barnehage
  • Oppdragsgiver Farsjø og sønner as, Byggherre: Kragerø kommune
  • Lekeapparater uteområde med plener og beplantning
 • Strandgata del 3
  • Oppdragsgiver og byggherre: Risør kommune
  • Full oppgradering av gate, nye kabelgrøfter, platekantstein, gangbanebelegg og asfaltering.
 • Apotekergata Horten
  • Oppdragsgiver: Oskar og Tormod Wike as, Byggherre: Horten kommune
  • Brosteinsarbeider
 • Brokelandsheia
  • Oppdragsgiver: Gjerstad kommune
  • Plantearbeider
 • Øysang fergeleie
  • Oppdragsgiver og byggherre: Risør kommune
  • Longside brygge for Øisangferga i rød granitt
 • Kragsgata Risør
  • Oppdragsgiver og byggherre: Risør kommune
  • Full oppgradering av gate, nye kabelgrøfter, platekantstein, gangbanebelegg og asfaltering.
 • Akvariet
  • Oppdragsgiver og byggherre: Risør kommune
  • Sikring av fundament, forskalingsarbeider delvis under vann
 • Sunde skole
  • Oppdragsgiver: Farsjø og sønner as
  • Kanter, beplantninger og plenarbeider
 • Strandgata del 2
  • Oppdragsgiver og byggherre: Risør kommune
  • Full oppgradering av gate, nye kabelgrøfter, nytt fergeleie, platekantstein, gangbanebelegg.
 • Helle skole
  • Oppdragsgiver: Farsjø og sønner as, Byggherre: Kragerø kommune
  • Kantstein, murer, brosteinbelegg og opparbeidelse av lekeplasser
 • Sundskanalen
  • Oppdragsgiver og bygherre: Risør kommune
  • Restaurering av den eksisterende kanalveggen i granittblokker
 • Europristomta Brokelandsheia
  • Oppdragsgiver: Trydal maskin as, Byggherre : Gjerstad kommune
  • Kantstein, belegg og grøntarbeider
 • Utvidelse sentrumsområde sør Brokelandsheia
  • Oppdragsgiver: Knut Haugsjå as, Byggherre: Gjerstad kommune
  • Kantstein, belegg og beplantning
 • Oppgradering bussholdeplasser Risør
  • Oppdragsgiver og byggherre: Risør kommune
  • Utskifting kantstein, ledelinjer og oppføring av lehus
 • Gjerstadheimen
  • Oppdragsgiver og bygherre: Gjerstad kommune
  • Oppgradering av uteområde med nytt belegg, utvidelse av uteområde og inngjerding.
 • Den lille dyrehage
  • Oppdragsgiver og bygherre: Gjerstad kommune
  • Kanter, belegg og beplantning
 • Amandus barnehage
  • Oppdragsgiver: Mesel og sønner as
  • Murer, belegg og inngjerding
 • Sandnes ressurssenter
  • Oppdragsgiver: Mesel og sønner as, Byggherre: Risør kommune
  • Kanter, belegg, grøntarbeider, inngjerding
 • Bomstasjon Østerholtheia
  • Oppdragsgiver: Lemminkainen, Byggherre : Statens Vegvesen
  • Grunnarbeider og plasstøping av fundamenter til bomstasjon
 • Risør renseanlegg 
  • Oppdragsgiver og byggherre: Risør kommune
  • Kantstein og belegningsstein
 • Risør fiskemottak
  • Oppdragsgiver: Lindalhus as
  • Utomhusarbeider, murer, belegg og beplantning
 • Utvidelse sentrumsområdet Brokelandsheia
  • Oppdragsgiver: Dønnestad as, Byggherre : Gjerstad kommune
  • Kantstein, belegg og beplantning
 • Vegårshei flerbrukshall
  • Oppdragsgiver: Dønnestad as, Byggherre : Vegårshei kommune
  • Amfi i naturstein
 • Renseanlegget Østerå
  • Oppdragsgiver: Dønnestad as, Byggherre : Tvedestrand kommune
  • Belegningsstein
 • Kommunehuset Risør
  • Oppdragsgiver: Dønnestad as, Byggherre: Risør kommune
  • Murer, kanter, belegg og beplantning
 • Tjenngata
  • Oppdragsgiver : Haugsjå as, Byggherre: Risør kommune
  • Kantsteinsarbeider
 • Frydenborgsenteret
  • Oppdragsgiver: Gauslå as, Byggherre: Risør kommune
  • Skifer, gatestein, beplantning og plener