Vi påtar oss brøyteoppdrag i Risør.

Vi har maskinpark som er egnet for brøyting av veier og parkeringsplasser. Vi kan også påta oss manuell snømåking med håndskuffe eller liten fres.