Opparbeidelse av uteområde for Frydenborg barnehage Risør

Uteområdet til Frydenborg barnehage opparbeidet i 2017. Uteområdet var nedslitt og lite spennende og utfordrende for barna. I barnehagen har vi gjort grunnarbeider, dreneringsarbeider og diverse fundamenteringer for lekeapparater og belegg. Vi har bygget amfi i granitt, klatrevegg, bygget lekehus og sykkegarasje med automatport. Vi har laget egen vannlek med pumpe og renner. Sykkebane i asfalt og liten fotballbane med kunstgress. Arealer er lagt nytt med betongheller på gangveier og ferdigplen.


Hasdalparken opparbeidet på oppdrag for Risør kommune

I anbudskonkurranse for Risør kommune vant vi med vårt forslag til løsning. Parken ligger i sentrum av Risør. Parken var nedslitt og ikke brukelig. Hele området ble sanert og bygget opp på nytt. Vi har bygget asfaltert ballslette, montert klatreapparater, huske, vippe og karusell. Vi har laget eget sjakkbrett i jumboformat som er populært også for voksne. Parken er blitt et eget lite reisemål i Risør og veldig mange bruker denne parken.


Lekeplass på Sagjordet opparbeidet på oppdrag for Risør kommune

På oppdrag for Risør kommune har vi bygget lekeplass på Sagjordet. Området var en gruset plass før arbeidene startet. Vi har skiftet ut masser på hele arealet. Området er opparbeidet med karusell, vippe, huske og huske samt en sitteplass. Støttemur er utført med bruk av gabioner.


Oppgradering av uteområde i Tjenna barnehage

Tjenna barnehage har gjennom tre etapper oppgradert uteområdet sitt. Barnahagen er blitt populær bla pga sitt flotte uteområde. Vi har designet uteområdet i samarbeid med barnehagen. Det er vektlagt rollelek i utforming av de ulike områdene. Vi har bygget sykkebane, jordvoll med tunell, sklie og amfi, diverse lekehus og småsykkelgarasje. Overflatene er opparbeidet med gressforsterkningmatter, kunstgress og betongheller. Siste byggearbeidene ferdigstilt i 2017.


Sitirun barnehage Kragerø

På oppdrag for Farsjø og sønner AS har vi i samarbeid opparbeidet lekeområdet på Siritun barnehage i Kragerø. Uteområdet har fått fine forhold med lekeapparater for barnehagen. Opparbeidet med husker, sklier og sandkasse. Arealene er lagt med ferdigplen og asfalt som fast dekke.


Lekeområder opparbeider på Helle skole Kragerø på oppdrag for Kruse Smith

På oppdrag for Kruse Smith har vi opparbeidet et stort uteområdet på Helle Skole i Kragerø. Her er bygget jungelløype, diverse lekeapparater. Vi har oppført mange natursteinsmurer, lagt betongstein på faste dekker. Kanter av granittkantstein ved hele skolens uteområde. Uteområdet er beplantet med naturliknende beplanting.