Flisvika brygge

[Utomhusarbeider på Flisvika brygge ble påbegynt sein vinter i 2018 og ferdigstilt juli 2018. Arbeidene består av hellelegging på terrasser, balkonger og fellearealer. Bygging blomsterkasser, beplanting, kantstein, noe betongmurer, ferdigplen. Nesten 3000m2 med betongheller gikk på med til prosjektet.