Frydendal og Risør kirkegård

På oppdrag for Risør kirkelige Fellesråd og Risør kommune har vi utført drenering og oppfylling av Frydendal kirkegård. På begge kirkegårdene har vi bygget minnelund. Terrenget er oppgradert med nye gangveier, brosteinarealer, sitteplasser og vannposter. Vi har montert smijernsrekkverk, beplantet busker og trær, og lagt ferdigplen på arealene. Det er totalt demontert og satt tilbake ca 260 gravstøtter på kirkegårdene. Det er påfylt ca 3500m2 med drenerende masser for å bedre forholdene på kirkegården på Frydendal. Arbeidene ble ferdigstilt våren 2017.

Frydendal kirkegård ferdig opparbeidet

 

Ny minnelund på Risør kirkegård.

 

Bilder fra arbeidene