Tangen VA

På oppdrag for Kjell Gilje as har vi satt alt av kantstein i Tangengata i Risør.

Byggherre er Risør kommune

Oppdraget er utført våren 2016.