Risørveien nye gang og sykkelvei

I tidlig vår 2016 begynte vi arbeider med oppsetting av flettverksgjerder på alle skjæringer, samt kantsteinsetting  og brostein i rabatter og busslommer. Vi har bygget tørrmurt natursteinsmur ved kulverten i Trondalen.  Arbeidene er på oppdrag for Knut Haugsjå as og Byggherre er Statens Vegvesen.

Veistrekningen er ca 2km og går ifra Østebø til Frydendal.

Gang og sykkestien hadde offisiell åpning 23.august 2016.

 

Ga både arbeid og kunnskap

Bildet ifra åpning av Risørveien. Foto: Tore Myrberg

http://www.irisør.no/2016/08/23/gir-bade-kunnskap/