Tjenna parkering

På oppdrag for Risør kommune vant vi anbudet med å bygge opp Tjenna parkering. Arbeidene ble gjennomført på ca 3 mnd byggetid. Arbeidene besto i opptaking av alt av asfalt, kantstein og rør i grunnen. Nye rør og overvannskummer ble lagt. Grunnen ble forsterket med genonett og lettfylling med Glasopor. Kantstein ble resatt og nytt dobbelt lag med asfalt. Overtagelse ble høytidelig åpnet med ordfører Per Kristian Lunden.bilde 3