Søndeled torg

3D 04

Søndeled torg ble prosjektert og 3D tegnet av Garthe GrøntAnlegg as. Arbeidene utført høsten 2014. Arbeidene består av grunnarbeid med noe masseutskifting, kabel og VA grøfter, opparbeidelse av nytt opphøyd torg med maskinlagt kjøresterke gangbaneheller. Området ble også oppgradert med trebeplatning og lysmaster langs sjøkanten og inne rundt torget.